skip to Main Content

FOR IMMEDIATE RELEASE

Dierentuinen en aquaria leveren ontbrekende informatie die essentieel is voor behoud biodiversiteit

In een tijd van ‘always-on-informatie’ weten we verrassend weinig over diersoorten wereldwijd. Een internationaal team onderzoekers van meer dan negentien instituten, waar ook Eelke Jongejans van de Radboud Universiteit deel van uitmaakt, maakt bekend dat voor meer dan 98 procent van de bekende diersoorten fundamentele informatie, zoals vruchtbaarheids- en overlevingscijfers, ontbreekt. En dat terwijl door het toevoegen van informatie van dierentuinen en aquaria de hoeveelheid gegevens in de wereldwijde database werd verachtvoudigd. Het onderzoek wordt op 15 april gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Dit hiaat in de kennis van soorten heeft verreikende implicaties nu natuurbeschermers proberen te voorkomen dat soorten uitsterven. Voorspellen wanneer soorten bedreigd worden en weten hoe populaties het beste ondersteund kunnen worden, vereist namelijk kennis over wanneer vrouwtjes zich voortplanten, hoeveel jongen adolescentie bereiken, en hoe lang volwassen exemplaren leven. ‘Het is bijna onvoorstelbaar, maar toch baseren veel wetenschappers hun werk nog op zo goed mogelijke schattingen, die hopelijk de realiteit benaderen’, zegt Eelke Jongejans, ecoloog aan de Radboud Universiteit. ‘Maar wij geloven dat we meer weten dan we denken.’

The Species Knowledge Index changes dramatically with the addition of data shared by zoos and aquariums using ZIMS.

Species Knowledge Index

In een multidisciplinair team onder leiding van onderzoekers van de Zuid-Deense Universiteit, het Max Planck Institut für Demografische Forschung en de Species360 Conservation Science Alliance, ontwikkelde Jongejans een zogeheten ‘Species Knowledge Index’ (SKI). Om te meten welke data beschikbaar zijn, en om hiaten te identificeren, classificeert deze index de beschikbare demografische informatie voor 32,144  bekende soorten zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën.

Nadat de index in eerste instantie data van de gebruikelijke informatiebronnen had verwerkt, registreerde de index voor slechts 1,3 procent van tetrapoden uitgebreide geboorte- en sterftecijfers. In de SKI blijven hele kwadranten, die klassen van soorten vertegenwoordigen, grotendeels leeg.

Jongejans: ‘Uit het onderzoek blijkt dat met name de demografische gegevens van amfibieën enorme hiaten vertonen. Terwijl onder viervoetige dieren uitsterfkansen het grootst zijn bij kikkers en salamanders, vonden we voor slechts 0,2% van de bedreigde amfibiesoorten geboorte- of sterftecijfers voor verschillende leeftijden of ontwikkelingsstadia.’

Databoost

Het ‘aha-momentje’ kwam toen onderzoekers een eerder niet aangeboorde bron aan de index toevoegden: het Zoological Information Management System (ZIMS), bijgehouden door medewerkers van bijna 1.200 dierentuinen, aquaria, opvang-, onderzoeks- en opleidingscentra in 96 landen. Dit systeem werd ruim veertig jaar geleden door dierentuinen en aquaria opgezet om informatie te kunnen delen over dierhouderij en medische gegevens uit te wisselen over de dieren die zij verzorgden. 

Met ZIMS beschikt de Species Knowledge Index in één keer over acht keer zoveel data voor uitgebreide sterftetafels voor het beoordelen van populaties. Dat leverde 73 procent winst op van onze kennis over de leeftijd waarop vrouwtjes zich beginnen voort te planten. ‘Met het toevoegen van ZIMS lijkt het alsof iemand het licht heeft aangedaan in een tot dan toe donkere ruimte,’ zegt Dalia A. Conde, hoofdonderzoeker en directeur van de Conservation Science Alliance.

Jongejans, die een bijdrage leverde aan het digitaliseren en interpreteren van de data, ziet een belangrijk potentieel voor het gebruik van de in dit onderzoek gecombineerde data. Volgens haar is het daarmee mogelijk betere schattingen te maken van de parameters voor de levenscyclus van bedreigde maar niet onderzochte soorten. Correcte demografische schattingen zijn cruciaal voor het opzetten van soortactieplannen. Bovendien kan dit essentiële inzichten opleveren voor vergelijkende biologie en evolutiebiologie, zoals inzicht in de evolutie van veroudering.

Data gaps and opportunities for comparative and conservation biology

Conde DA, Staerk J, Colchero F, da Silva R, Schöley J, Baden HM, Jouvet L, Fa JE, Syed H, Jongejans E, Meiri S, Gaillard J-M, Chamberlain S, Wilcken J, Jones OR, Dahlgren JP, Steiner UK, Bland L, Gomez-Mestre I, Lebreton J-D, González Vargas J, Flesness N, Canudas-Romo V, Salguero-Gómez R, Onnie Byers O, Berg TB, Scheuerlein A, Devillard S, Schigel DS, Ryder OA, Possingham H, Baudisch A & Vaupel JW

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1816367116

About Species360

Species360, a non-profit NGO and global leader in wildlife care and conservation, mobilizes a network of more than 1,100 zoo, aquarium, university, research and governmental members worldwide to improve animal welfare and species conservation. Our members address today’s most urgent wildlife issues, including establishing best practices in husbandry, enrichment, medical care, welfare, reproduction, population management, and biodiversity.

Together, Species360 members curate the Zoological Information Management System (ZIMS), the world’s most comprehensive open database of knowledge on more than 22,000 species. ZIMS vastly increases what is known about thousands of species, and is instrumental in identifying sustainability strategies for many of the species assessed as vulnerable, endangered, and extinct in the wild.

Species360 Conservation Science Alliance researchers provide conservationists with evidence-based findings using the full scope of global data, including IUCN Red List, CITES, TRAFFIC, EDGE, AZE, ZIMS, and more. Research done in collaboration with IUCN Species Survival Commission, CITES, and others, impacts outcomes on many levels, from enforcing laws to assessing insurance populations. Founding partners include the World Association of Zoos and Aquariums (WAZA), Wildlife Reserves Singapore (WRS), and Copenhagen Zoo.

Media Contact: Mary.Ellen@Species360.org

Back To Top